Voorwaarden

Onze overeenkomst met u

Het is ons streven om met u een goede en langdurige relatie op te bouwen. Het is te allen tijde ons doel om de beste kwaliteit en zorg te leveren, zoals u dat van ons mag verwachten. Om u van de beste zorg te kunnen voorzien verwachten wij ook een aantal zaken van u. De kwaliteit van onze zorg is namelijk in hoge mate afhankelijk van goede communicatie en onderling vertrouwen.

Afspraken: Om u te behoeden voor overbodige behandelingen is een regelmatig bezoek aan de tandarts onontbeerlijk voor het behoud van uw gebit. Wij pleiten dan ook voor een halfjaarlijks onderzoek voor alle patiënten. U ontvangt een oproep hiervoor per e-mail, of per postkaart.  Onze voorkeur gaat uit naar verzending per email. Dus als wij nog niet in bezit zijn van uw email, ontvangen wij deze graag van u. Het is ook handig als wij beschikken over uw mobiele telefoonnummer, u ontvangt dan één dag van tevoren een gratis afspraak-alert per sms. Een afspraak voor een halfjaarlijkse controle kunt u tot uiterlijk 24 uur, en voor behandel-afspraken tot 48 uur van te voren telefonisch verplaatsen. Indien wij ruim van te voren van u weten dat u niet kunt komen, kunnen wij de vrijgekomen plaats meestal weer opvullen en is er niets aan de hand.

Niet nagekomen afspraak: Indien u zonder bericht niet verschijnt op uw afspraak, blijft de behandelkamer en de gereserveerde tijd van de behandelaars onbenut achter. Het is inmiddels een algemeen maatschappelijk doel om kritisch met de kosten van onze gezondheidszorg om te gaan. Efficiënt, bewust en zonder verspilling. Natuurlijk draait niemand graag op voor kosten die zinloos zijn en door anderen worden veroorzaakt.

Verhaeg Tandartsen wil kritisch en tegelijk ook coulant omgaan met mogelijke verhinderingen en heeft daarom de gratis sms afspraak-alert ingesteld. Bij een eerste ‘no-show’ voor een afspraak korter dan drie kwartier spreken wij u hierop per brief of telefonisch aan, bij de tweede ‘no-show’ of bij een eerste afspraak langer dan drie kwartier zijn wij genoodzaakt de kosten van de verloren behandeltijd in rekening te brengen. Deze kosten worden niet vergoed door de verzekering. Wij vertrouwen erop dat met onze alert-service dit niet nodig zal zijn. Mocht het onverhoopt voorkomen een email of sms service niet functioneert, blijft het uw eigen verantwoordelijkheid dat u uw gemaakte afspraak nakomt.

Tarieven: De tandartstarieven zijn in 2022 nagenoeg gelijk aan die van vorig jaar; alle mondzorgverleners zijn verplicht dezelfde prijzen te gebruiken. Bij iedere prestatie hoort een code en een omschrijving van de prestatie met een toelichting. Ook op de prijsopgave en de factuur komen de codes van de prestaties terug. Zo blijft het overzichtelijk.

De tarieven voor 2023 zijn te bekijken via de volgende link. https://vergelijkmondzorg.nl/tandartstarieven/tandartstarieven-2023/

Polisvoorwaarden: Twijfelt u of de kosten van de behandeling door uw zorgverzekeraar worden vergoed, vraag dan een kostenbegroting aan bij uw tandarts en informeer bij uw zorgverzekeraar over de eventuele vergoeding. Dit voorkomt teleurstelling en misverstanden achteraf.

Betalen: Het versturen en innen van nota’s heeft Verhaeg Tandartsen overgedragen aan Infomedics. U ontvangt per e-mail van Infomedics alleen een eventuele restfactuur voor het bedrag dat niet wordt vergoed door uw verzekeraar. De factuur krijgt u digitaal en kunt u eenvoudig betalen via iDEAL. Uiteraard is het ook mogelijk om eerst zelf de nota te ontvangen of om de nota per post te krijgen. Dit kunt u doorgeven aan de receptie. Zie voor meer informatie: www.infomedics.nl.

Klachtenregeling: Wij streven naar een goede en langdurige relatie met u. Heeft u onverhoopt toch een klacht of is er onvrede over bepaalde zaken bespreek dit dan met uw tandarts. Mochten wij er samen niet uitkomen dan zijn wij aangesloten bij de KNMT-klachtenregeling voor patiënten. U kunt dan advies en informatie inwinnen bij het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP). Of bellen naar tel: 030-6076 276 of mailen naar info@knmt.nl.

"Met persoonlijke aandacht en expertise staan wij voor u klaar."

Daniëlle Verhaeg · Tandarts